Živočišná výroba

 

 

Šlechtitelský chov cca 150 ks červenostrakatých dojnic:

  •     užitkovost 7000 litrů mléka
  •     servis perioda cca 380 dní
  •     březost po I. inseminaci u dojnic cca 50%
  •     produkce plemenných býčků a březích jalovic
  •     prodej telat a zástavu (býčci)

 

    Info: 603 920 665