Živočišná výroba

 

 

Šlechtitelský chov cca 150 ks červenostrakatých dojnic:

  •     užitkovost cca 8000 litrů mléka
  •     servis perioda cca 380 dní
  •     březost po I. inseminaci u dojnic cca 45%
  •     produkce plemenných býčků a březích jalovic
  •     prodej telat (býčci)

 

    Info: 603 920 665