Telata do Španělska

02.06.2014 10:45

Dnes odjelo několik našich telat - býčků do Španělska. I když se pravděpodobně nebudou opalovat na pláži u moře, přejeme jim krásný pobyt!