Pachtovné 2019

11.09.2019 14:24

AGRIS Jedovnice s.r.o.

oznamuje vlastníkům pozemků,

že bude o sobotách

 

5.10.2019 a

12.10.2019 

 

od 7,30 hod do 11,30 hod

 

vyplácet PACHTOVNÉ 

z pronajatých pozemků v kanceláři společnosti: Legionářská 597, Jedovnice.

 

Prosíme o respektování termínů.

Děkujeme.

Případně zaplacené obilí si můžete vyzvednout každý den od 9.00 do 16.00 hod. V případě platby nájmů na účet, budou tyto zasílány koncem listopadu.