Pachtovné 2018

25.09.2018 16:34

AGRIS Jedovnice s.r.o.

oznamuje vlastníkům pozemků,

že bude o sobotách

 

6.10.2018,

13.10.2018 a

20.10.2018

 

od 7,30 hod do 11,30 hod

 

vyplácet PACHTOVNÉ 

z pronajatých pozemků v kanceláři společnosti: Legionářská 597, Jedovnice.

 

Prosíme o respektování termínů.

Děkujeme.

Zaplacené obilí si můžete vyzvednout každý den od 9.00 do 16.30 hod. V případě platby nájmů na účet, budou tyto zasílány koncem listopadu.