Březen 2014

12.04.2014 20:40

7 ks vysokobřezích jalovic jsme prodali chovatelům do Polska. Náš plemenný býček byl uznán jako chovný a zařazen do přirozené plemenitby.